MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 710509 là gì?

Mã bưu chính 710509 với Tên bưu chính là Nguyễn Huy Tự 1 thuộc bưu cục 710332 tại địa chỉ Sô´43, Đường Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 710509 với Tên bưu chính là Nguyễn Huy Tự 1 thuộc địa bàn phường xã Đa Kao (71030), thuộc Quận Quận 1 (7100), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 710509 ( Nguyễn Huy Tự 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: