MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 123334 là gì?

Mã bưu chính 123334 với Tên bưu chính là Nguyễn Phong Sắc 1 thuộc bưu cục 123114 tại địa chỉ Sô´111/54, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 123334 với Tên bưu chính là Nguyễn Phong Sắc 1 thuộc địa bàn phường xã Dịch Vọng Hậu (12310), thuộc Quận Cầu Giấy (1220), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 123334 ( Nguyễn Phong Sắc 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: