MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 125031 là gì?

Mã bưu chính 125031 với Tên bưu chính là Nguyễn Sơn thuộc bưu cục 125300 tại địa chỉ Sô´6, Cụm 5, Phường Bồ Đề quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 125031 với Tên bưu chính là Nguyễn Sơn thuộc địa bàn phường xã Bồ Đề (12530), thuộc Quận Long Biên (1250), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 125031 ( Nguyễn Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: