MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 931748 là gì?

Mã bưu chính 931748 với Tên bưu chính là Nguyễn Thái Bường thuộc bưu cục 931744 tại địa chỉ Ấp Phụng Đức B, Xã Phú Phụng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 931748 với Tên bưu chính là Nguyễn Thái Bường thuộc địa bàn phường xã Phú Phụng (93174), thuộc Quận Chợ Lách (9317), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 931748 ( Nguyễn Thái Bường ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: