MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 931799 là gì?

Mã bưu chính 931799 với Tên bưu chính là Nguyễn Thanh Sang thuộc bưu cục 931794 tại địa chỉ Ấp Lân Đông, Xã Phú Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 931799 với Tên bưu chính là Nguyễn Thanh Sang thuộc địa bàn phường xã Phú Sơn (93179), thuộc Quận Chợ Lách (9317), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 931799 ( Nguyễn Thanh Sang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: