MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 931780 là gì?

Mã bưu chính 931780 với Tên bưu chính là Nguyễn Thế Hùng thuộc bưu cục 931773 tại địa chỉ Ấp Long Quới, Xã Long Thới quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 931780 với Tên bưu chính là Nguyễn Thế Hùng thuộc địa bàn phường xã Long Thới (93177), thuộc Quận Chợ Lách (9317), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 931780 ( Nguyễn Thế Hùng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: