MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 553462 là gì?

Mã bưu chính 553462 với Tên bưu chính là Nguyễn Trung Trực thuộc bưu cục 553496 tại địa chỉ Sô´25, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hải Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 553462 với Tên bưu chính là Nguyễn Trung Trực thuộc địa bàn phường xã An Hải Bắc (55346), thuộc Quận Sơn Trà (5533), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 553462 ( Nguyễn Trung Trực ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: