MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 746801 là gì?

Mã bưu chính 746801 với Tên bưu chính là Nguyễn Văn Luông thuộc bưu cục 746860 tại địa chỉ Sô´241Bis, Hẻm 241, Đường Nguyễn Văn Luông, Phường Số 11 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 746801 với Tên bưu chính là Nguyễn Văn Luông thuộc địa bàn phường xã Số 11 (74680), thuộc Quận Quận 6 (7460), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 746801 ( Nguyễn Văn Luông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: