MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 183712 là gì?

Mã bưu chính 183712 với Tên bưu chính là Nguyễn Văn Tố thuộc bưu cục 183728 tại địa chỉ Sô´195, Đường Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 183712 với Tên bưu chính là Nguyễn Văn Tố thuộc địa bàn phường xã Cát Dài (18371), thuộc Quận Lê Chân (1836), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 183712 ( Nguyễn Văn Tố ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: