MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 727603 là gì?

Mã bưu chính 727603 với Tên bưu chính là Nguyễn Văn Lượng-2 thuộc bưu cục 727610 tại địa chỉ Sô´32S, Đường Nguyễn Văn Lượng, Phường Số 16 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 727603 với Tên bưu chính là Nguyễn Văn Lượng-2 thuộc địa bàn phường xã Số 16 (72760), thuộc Quận Gò Vấp (7270), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 727603 ( Nguyễn Văn Lượng-2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: