MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Vĩnh Phúc (28)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 282630 là gì?

Mã bưu chính 282630 với Tên bưu chính là Ngũ Kiên thuộc bưu cục 282638 tại địa chỉ Thôn Đông, Xã Ngũ Kiên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 282630 với Tên bưu chính là Ngũ Kiên thuộc địa bàn phường xã Ngũ Kiên (28263), thuộc Quận Vĩnh Tường (2823), thuộc Tỉnh / Thành phố Vĩnh Phúc (28)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 282630 ( Ngũ Kiên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: