MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cà Mau (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 971040 là gì?

Mã bưu chính 971040 với Tên bưu chính là Nhà Dây Thép thuộc bưu cục 971021 tại địa chỉ Sô´68, Đường Lê Lợi, Phường 2 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 971040 với Tên bưu chính là Nhà Dây Thép thuộc địa bàn phường xã Số 2 (97100), thuộc Quận Cà Mau (9710), thuộc Tỉnh / Thành phố Cà Mau (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 971040 ( Nhà Dây Thép ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: