MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bạc Liêu (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 962521 là gì?

Mã bưu chính 962521 với Tên bưu chính là Nhà Lầu 1 thuộc bưu cục 962553 tại địa chỉ Ấp Nhà Lầu 1, Xã Ninh Thạnh Lợi A quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 962521 với Tên bưu chính là Nhà Lầu 1 thuộc địa bàn phường xã Ninh Thạnh Lợi A (96255), thuộc Quận Hồng Dân (9624), thuộc Tỉnh / Thành phố Bạc Liêu (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 962521 ( Nhà Lầu 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: