MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 321322 là gì?

Mã bưu chính 321322 với Tên bưu chính là Nhà Máy Sứ thuộc bưu cục 321350 tại địa chỉ Đường Nhà máy Sứ, Phường Yên Ninh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 321322 với Tên bưu chính là Nhà Máy Sứ thuộc địa bàn phường xã Yên Ninh (32132), thuộc Quận Yên Bái (3210), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 321322 ( Nhà Máy Sứ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: