MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 237430 là gì?

Mã bưu chính 237430 với Tên bưu chính là Nham Sơn thuộc bưu cục 237431 tại địa chỉ Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 237430 với Tên bưu chính là Nham Sơn thuộc địa bàn phường xã Nham Sơn (23743), thuộc Quận Yên Dũng (2372), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 237430 ( Nham Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: