MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 756108 là gì?

Mã bưu chính 756108 với Tên bưu chính là Nhật Hồng thuộc bưu cục 756101 tại địa chỉ Sô´2/4B, Khu phố 1, Phường Phú Thuận quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 756108 với Tên bưu chính là Nhật Hồng thuộc địa bàn phường xã Phú Thuận (75610), thuộc Quận Quận 7 (7560), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 756108 ( Nhật Hồng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: