MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 904502 là gì?

Mã bưu chính 904502 với Tên bưu chính là Nhơn Nghĩa 1 thuộc bưu cục 904499 tại địa chỉ Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 904502 với Tên bưu chính là Nhơn Nghĩa 1 thuộc địa bàn phường xã Nhơn Nghĩa (90449), thuộc Quận Phong Điền (9044), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 904502 ( Nhơn Nghĩa 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: