MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hưng Yên (16)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 163507 là gì?

Mã bưu chính 163507 với Tên bưu chính là Như Quỳnh thuộc bưu cục 163501 tại địa chỉ Thị Trấn Như Quỳnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 163507 với Tên bưu chính là Như Quỳnh thuộc địa bàn phường xã Như Quỳnh (16350), thuộc Quận Văn Lâm (1635), thuộc Tỉnh / Thành phố Hưng Yên (16)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 163507 ( Như Quỳnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: