MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 132611 là gì?

Mã bưu chính 132611 với Tên bưu chính là Ninh Hiệp thuộc bưu cục 132601 tại địa chỉ Sô´xóm 7, Thôn 1, Xã Ninh Hiệp quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 132611 với Tên bưu chính là Ninh Hiệp thuộc địa bàn phường xã Ninh Hiệp (13260), thuộc Quận Gia Lâm (1310), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 132611 ( Ninh Hiệp ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: