MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 652976 là gì?

Mã bưu chính 652976 với Tên bưu chính là Ninh Hòa 25 thuộc bưu cục 652973 tại địa chỉ Khu Phú Thọ 2, Xã Ninh Diêm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 652976 với Tên bưu chính là Ninh Hòa 25 thuộc địa bàn phường xã Ninh Diêm (65297), thuộc Quận Ninh Hòa (6529), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 652976 ( Ninh Hòa 25 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: