MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 653260 là gì?

Mã bưu chính 653260 với Tên bưu chính là Ninh Lộc thuộc bưu cục 653261 tại địa chỉ Thôn Mỹ Lợi, Xã Ninh Lộc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 653260 với Tên bưu chính là Ninh Lộc thuộc địa bàn phường xã Ninh Lộc (65326), thuộc Quận Ninh Hòa (6529), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 653260 ( Ninh Lộc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: