MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 653350 là gì?

Mã bưu chính 653350 với Tên bưu chính là Ninh Phước thuộc bưu cục 653354 tại địa chỉ Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 653350 với Tên bưu chính là Ninh Phước thuộc địa bàn phường xã Ninh Phước (65335), thuộc Quận Ninh Hòa (6529), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 653350 ( Ninh Phước ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: