MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 663470 là gì?

Mã bưu chính 663470 với Tên bưu chính là Ninh Phước thuộc bưu cục 663308 tại địa chỉ Khu phố 5, Thị Trấn Phước Dân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 663470 với Tên bưu chính là Ninh Phước thuộc địa bàn phường xã Phước Dân (66330), thuộc Quận Ninh Phước (6633), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 663470 ( Ninh Phước ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: