MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 652980 là gì?

Mã bưu chính 652980 với Tên bưu chính là Ninh Thủy thuộc bưu cục 652982 tại địa chỉ Thôn Phú Thạnh, Xã Ninh Thủy quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 652980 với Tên bưu chính là Ninh Thủy thuộc địa bàn phường xã Ninh Thủy (65298), thuộc Quận Ninh Hòa (6529), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 652980 ( Ninh Thủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: