MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Ninh (22)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 222431 là gì?

Mã bưu chính 222431 với Tên bưu chính là Nvh Thôn Đường thuộc bưu cục 222433 tại địa chỉ Thôn Đường, Xã An Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 222431 với Tên bưu chính là Nvh Thôn Đường thuộc địa bàn phường xã An Bình (22243), thuộc Quận Thuận Thành (2224), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Ninh (22)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 222431 ( Nvh Thôn Đường ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: