MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Ninh (22)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 223523 là gì?

Mã bưu chính 223523 với Tên bưu chính là Nvh Thôn Lai Đông thuộc bưu cục 223531 tại địa chỉ Thôn Lai Đông 2, Xã Trung Chính quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 223523 với Tên bưu chính là Nvh Thôn Lai Đông thuộc địa bàn phường xã Trung Chính (22352), thuộc Quận Lương Tài (2235), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Ninh (22)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 223523 ( Nvh Thôn Lai Đông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: