MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 254090 là gì?

Mã bưu chính 254090 với Tên bưu chính là Ôn Lương thuộc bưu cục 254096 tại địa chỉ Xóm Na Tủn, Xã Ôn Lương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 254090 với Tên bưu chính là Ôn Lương thuộc địa bàn phường xã Ôn Lương (25409), thuộc Quận Phú Lương (2538), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 254090 ( Ôn Lương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: