MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 554637 là gì?

Mã bưu chính 554637 với Tên bưu chính là Ông Ích Khiêm 3 thuộc bưu cục 554671 tại địa chỉ Sô´104, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Tam Thuận quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 554637 với Tên bưu chính là Ông Ích Khiêm 3 thuộc địa bàn phường xã Tam Thuận (55461), thuộc Quận Thanh Khê (5542), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 554637 ( Ông Ích Khiêm 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: