MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 802598 là gì?

Mã bưu chính 802598 với Tên bưu chính là Phan Rí Cửa thuộc bưu cục 802451 tại địa chỉ Sô´11, Đường Nguyễn Văn Trỗi ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 802598 với Tên bưu chính là Phan Rí Cửa thuộc địa bàn phường xã Phan Rí Cửa (80245), thuộc Quận Tuy Phong (8023), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 802598 ( Phan Rí Cửa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: