MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 800000 là gì?

Mã bưu chính 800000 với Tên bưu chính là Phan Thiết 1 thuộc bưu cục 801018 tại địa chỉ Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 800000 với Tên bưu chính là Phan Thiết 1 thuộc địa bàn phường xã Bình Hưng (80100), thuộc Quận Phan Thiết (8010), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 800000 ( Phan Thiết 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: