MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đồng Nai (81)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 812373 là gì?

Mã bưu chính 812373 với Tên bưu chính là Phi Trường 3 thuộc bưu cục 812292 tại địa chỉ Sô´94B tổ 38, Khu phố 9, Phường Tân Phong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 812373 với Tên bưu chính là Phi Trường 3 thuộc địa bàn phường xã Tân Phong (81228), thuộc Quận Biên Hoà (8110), thuộc Tỉnh / Thành phố Đồng Nai (81)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 812373 ( Phi Trường 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: