MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 384630 là gì?

Mã bưu chính 384630 với Tên bưu chính là Phìn Hồ thuộc bưu cục 384631 tại địa chỉ Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 384630 với Tên bưu chính là Phìn Hồ thuộc địa bàn phường xã Phìn Hồ (38463), thuộc Quận Mường Chà (3833), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 384630 ( Phìn Hồ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: