MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 353710 là gì?

Mã bưu chính 353710 với Tên bưu chính là Phố Bưng thuộc bưu cục 353704 tại địa chỉ Khu Khu 4, Thị Trấn Cao Phong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 353710 với Tên bưu chính là Phố Bưng thuộc địa bàn phường xã Cao Phong (35370), thuộc Quận Cao Phong (3537), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 353710 ( Phố Bưng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: