MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 553619 là gì?

Mã bưu chính 553619 với Tên bưu chính là Phó Đức Chính thuộc bưu cục 553654 tại địa chỉ Sô´53, Đường Phó Đức Chính, Phường Mân Thái quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 553619 với Tên bưu chính là Phó Đức Chính thuộc địa bàn phường xã Mân Thái (55361), thuộc Quận Sơn Trà (5533), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 553619 ( Phó Đức Chính ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: