MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 236930 là gì?

Mã bưu chính 236930 với Tên bưu chính là Phố Hoa thuộc bưu cục 236961 tại địa chỉ Khu Phố Hoa, Xã Bắc Lý quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 236930 với Tên bưu chính là Phố Hoa thuộc địa bàn phường xã Bắc Lý (23693), thuộc Quận Hiệp Hoà (2366), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 236930 ( Phố Hoa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: