MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 573610 là gì?

Mã bưu chính 573610 với Tên bưu chính là Phổ Hòa thuộc bưu cục 573613 tại địa chỉ Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 573610 với Tên bưu chính là Phổ Hòa thuộc địa bàn phường xã Phổ Hoà (57361), thuộc Quận Đức Phổ (5735), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 573610 ( Phổ Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: