MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 173430 là gì?

Mã bưu chính 173430 với Tên bưu chính là Phú Điền thuộc bưu cục 173431 tại địa chỉ Thôn Lâm Xá, Xã Phú Điền quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 173430 với Tên bưu chính là Phú Điền thuộc địa bàn phường xã Phú Điền (17343), thuộc Quận Nam Sách (1734), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 173430 ( Phú Điền ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: