MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 592400 là gì?

Mã bưu chính 592400 với Tên bưu chính là Phù Cát thuộc bưu cục 592406 tại địa chỉ Khu An Khương, Thị Trấn Ngô Mây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 592400 với Tên bưu chính là Phù Cát thuộc địa bàn phường xã Ngô Mây (59240), thuộc Quận Phù Cát (5924), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 592400 ( Phù Cát ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: