MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 352780 là gì?

Mã bưu chính 352780 với Tên bưu chính là Phú Cường thuộc bưu cục 352782 tại địa chỉ Khu phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 352780 với Tên bưu chính là Phú Cường thuộc địa bàn phường xã Phú Cường (35278), thuộc Quận Tân Lạc (3527), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 352780 ( Phú Cường ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: