MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 154900 là gì?

Mã bưu chính 154900 với Tên bưu chính là Phú Đông thuộc bưu cục 154901 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 154900 với Tên bưu chính là Phú Đông thuộc địa bàn phường xã Phú Đông (15490), thuộc Quận Ba Vì (1547), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 154900 ( Phú Đông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: