MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cà Mau (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 972830 là gì?

Mã bưu chính 972830 với Tên bưu chính là Phú Hưng thuộc bưu cục 972833 tại địa chỉ Ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 972830 với Tên bưu chính là Phú Hưng thuộc địa bàn phường xã Phú Hưng (97283), thuộc Quận Cái Nước (9727), thuộc Tỉnh / Thành phố Cà Mau (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 972830 ( Phú Hưng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: