MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 933340 là gì?

Mã bưu chính 933340 với Tên bưu chính là Phú Lễ thuộc bưu cục 933341 tại địa chỉ Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Lễ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 933340 với Tên bưu chính là Phú Lễ thuộc địa bàn phường xã Phú Lễ (93334), thuộc Quận Ba Tri (9333), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 933340 ( Phú Lễ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: