MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 555506 là gì?

Mã bưu chính 555506 với Tên bưu chính là Phú Lộc 3 thuộc bưu cục 555576 tại địa chỉ Sô´Lô5 Khu B2, Khu Thanh Khê Tây, Phường Thanh Khê Tây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 555506 với Tên bưu chính là Phú Lộc 3 thuộc địa bàn phường xã Thanh Khê Tây (55550), thuộc Quận Thanh Khê (5542), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 555506 ( Phú Lộc 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: