MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 152480 là gì?

Mã bưu chính 152480 với Tên bưu chính là Phú Lương thuộc bưu cục 152509 tại địa chỉ Sô´0 số, Tổ dân phố số 10 Trinh Lương, Phường Phú Lương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 152480 với Tên bưu chính là Phú Lương thuộc địa bàn phường xã Phú Lương (15248), thuộc Quận Hà Đông (1510), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 152480 ( Phú Lương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: