MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 157160 là gì?

Mã bưu chính 157160 với Tên bưu chính là Phù Lưu thuộc bưu cục 157162 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Phù Lưu Hạ, Xã Phù Lưu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 157160 với Tên bưu chính là Phù Lưu thuộc địa bàn phường xã Phù Lưu (15716), thuộc Quận Ứng Hoà (1571), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 157160 ( Phù Lưu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: