MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 155870 là gì?

Mã bưu chính 155870 với Tên bưu chính là Phú Mãn thuộc bưu cục 155873 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Cổ Rùa, Xã Phú Mãn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 155870 với Tên bưu chính là Phú Mãn thuộc địa bàn phường xã Phú Mãn (15587), thuộc Quận Quốc Oai (1557), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 155870 ( Phú Mãn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: