MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 795609 là gì?

Mã bưu chính 795609 với Tên bưu chính là Phú Mỹ thuộc bưu cục 795614 tại địa chỉ Thôn Ngọc Hà, Thị Trấn Phú Mỹ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 795609 với Tên bưu chính là Phú Mỹ thuộc địa bàn phường xã Phú Mỹ (79560), thuộc Quận Tân Thành (7956), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 795609 ( Phú Mỹ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: