MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 922200 là gì?

Mã bưu chính 922200 với Tên bưu chính là Phú Quốc thuộc bưu cục 922205 tại địa chỉ Sô´10, Đường 30/4, Thị Trấn Dương Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 922200 với Tên bưu chính là Phú Quốc thuộc địa bàn phường xã Dương Đông (92220), thuộc Quận Phú Quốc (9222), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 922200 ( Phú Quốc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: