MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lâm Đồng (67)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 673351 là gì?

Mã bưu chính 673351 với Tên bưu chính là Phú Thạnh 1 thuộc bưu cục 673356 tại địa chỉ Sô´1/15, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 673351 với Tên bưu chính là Phú Thạnh 1 thuộc địa bàn phường xã Hiệp Thạnh (67335), thuộc Quận Đức Trọng (6733), thuộc Tỉnh / Thành phố Lâm Đồng (67)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 673351 ( Phú Thạnh 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: