MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 905340 là gì?

Mã bưu chính 905340 với Tên bưu chính là Phú Thứ thuộc bưu cục 903747 tại địa chỉ Sô´D1, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 905340 với Tên bưu chính là Phú Thứ thuộc địa bàn phường xã Phú Thứ (90374), thuộc Quận Cái Răng (9036), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 905340 ( Phú Thứ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: